Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach

Katalog znalezionych fraz

italianka21

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach (niedaleko Katowic :P)
Specjalność: edukacji wczesnoszkola i wychowanie przedszkolne :) W październiku zaczynam 2 rok. Nie ma łatwo, ale kocham dzieci i zawsze tak było. Poza tym chciałabym kiedyś otworzyć swoje przedszkole, ale nie takie zwyczajne tylko zintegrowane. Żeby dzieci zdrowe miały kontakt i uczyły się pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Ot, takie małe marzonko :P

Dot.: Misz Masz, czyli wszystkie o wszystkim :)
  Cytat:
Napisane przez siokoladka (Wiadomość 9198109) Dodaja proszę sie również dopisac! :D 3 razy juz probowalam i ciagle blad;/ Juz chyba z 5 postow pisala i du.pa!

Misz-Maszowe Uczelnie

Klaudens- Biologia Dzienna Uniwersytet Gdański
Sioko- Geografia Dzienna Uniwersytet Gdański
Gosiaczek- Politologia Dzienna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz
Insomnia - Psychologia Zaoczna Warszawa
Katerina- Turystyka i Rekreacja Zaoczna Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" Kłodzko
Linka- Pedagogika OW z terapią pedagogiczną Zaoczna Akademia Podlaska Siedlce
Mycha- Informatyka i Ekonometria Zaoczna Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Katowice
Werg- Pedagogika Dzienna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Niqska- Akademia Wizażu i Stylizacji Dzienna Wrocław
Wywyłoczka-Kosmetologia Dzienne Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa Kielce
Karolcia- Ochrona Środowsika Dzienne Akademia im. Jana Długosza Częstochowa
Nuzii- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Dzienne Uniwersytet Zielonogórski
Taka ja- Wychowanie Obronne i Wiedza o społeczeństwie Dzienne Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków
Olcia- Architektura wnętrz Dzienna Wyższa Szkoła Techniczna Katowice
Paulina-Prawo zaoczne Uniwersytet w Białymstoku
Dodaja- Zarządzanie Dzienne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Rybnicki Oddział Naukowo Dydaktyczny

ARTETERAPIA
1. Tematyka:

Podyplomowe Studia Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii.
Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.

Zajęcia mają charakter modułowy i obejmują m.in.:
 warsztat umiejętności interpersonalnych, psychologię twórczości i zdolności
 muzykę, taniec, choreoterapię i logorytmikę
 rysunek, malarstwo, rzeźbę
 dramę, biblioterapię
 intermedia, multimedia, mixmedia

2. Cel studiów:

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji
w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.
Studia kończą się pracą dyplomową (przygotowanie własnego projektu arteterapeutycznego).

3. Organizator:
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Międzynarodowy Instytut Edukacji przez Sztukę
ul. Rewolucji 1905r. nr 52
tel.: (042) 63-15-869

współorganizator:

Śląski Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli „Oświata”
40-157 Katowice
Al. Korfantego 141
tel. (032) 204 14 73 w. 26
e.mail ewelina2512@interia.pl, reginaorze@poczta.onet.pl

4 .Czas trwania: trzy semestry, (15 miesięcy); 350 godz. (75 % zajęć to praca technikami warsztatowymi).

5. Ilość miejsc: 30 (w przypadku liczby chętnych przekraczającej limit przyjęć
decyduje kolejność zgłoszeń)

6. Opiekun z ramienia współorganizatora: mgr Marta Grabowska


7.Koszty uczestnictwa: 3.000 zł płatne w 15 miesięcznych ratach

8. Wymagane dokumenty:

 formularz zgłoszeniowy,
 orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
 odpis dyplomu,
 kserokopia dowodu osobistego,
 1 fotografia.

Więcej informacji:
http://www.oswiata.slask.pl/

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi kierunek pedagogika resocjalizacyjna

wcześniej Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kierunek akustyka

wcześniej XXXIV LO w Łodzi im. Krzysztofa Kieślowskiego profil realizator, operator filmowy


I niby po co zgłaszać błędy na tej stronie? Indeks i karta egzaminacyjna są dokumentem potwierdzającym zaliczenie lub nie przedmiotu a nie jakieś strony www tworzone przez "informatyka" za 3 grosze... zapewne studenta ukw
Olewka i tyle...ani razu się tam nie logowałem i nie odczuwam takowej potrzeby duchowej.


Czy to system za grosze, tworzony przez studenta UKW, hmm no aż się wypowiem:

W skali całej Polski USOS funkcjonuje jako jeden z projektów realizowanych przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji – konsorcjum powołane w celu utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych wspierających zarządzanie szkołami wyższymi. MUCI jest właścicielem praw autorskich do USOS. Użytkownikami USOS są uczelnie będące członkami MUCI (udziałowcy konsorcjum) lub uczelnie będące tzw. Członkami Stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS.

W 2005 r. MUCI zostało finalistą organizowanego przez polską edycję tygodnika Computerworld konkursu Lider Informatyki w kategorii Organizacje użyteczności publicznej.
W 2007 r. MUCI otrzymało za USOS nagrodę EUNIS Elite Award of Excellence

Członkowie – udziałowcy MUCI:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski.

Członkowie Stowarzyszeni MUCI w ramach projektu USOS:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Podlaska w Siedlcach
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Świętokrzyska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/USOS