Wydział Komunikacji Ożarów Maz

Katalog znalezionych fraz

italianka21

Imię i nazwisko: ADAM STANISŁAW CHMURSKI

Wiek: 27 LAT

Miejscowość: KOCZARGI STARE

Wykształcenie: WYŻSZE – POLITECHNIKA WARSZAWSKAAdres e-mail: adam.chmurski@kwwwspolnota.plDoświadczenie: Z wykształcenia i z zawodu logistyk, technolog transportu kolejowego – specjalista ds. przewozów i przeładunków w prywatnym przedsiębiorstwie transportu kolejowego. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.Mój pomysł na gminę:Dla Koczarg Starych i Nowych:

- jasne i przejrzyste warunki realizacji inwestycji domowych (tych realizowanych indywidualne), jak i poprzez akcje społeczne (np. rozwój dostępu do Internetu szerokopasmowego, możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe dla proekologicznych rozwiązań - nie tylko tych oferowanych i organizowanych przez Władze Gminy, ale dowolnych ułatwiających nam mieszkańcom życie!

- zniesienie zakazów posiadania alternatywnych do proponowanych przez aktualne Władze Gminy rozwiązań technicznych określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego np. przydomowych oczyszczalni ścieków;

- zwiększenie integracji społecznej mieszańców pokoleniowych z nowo-przybyłymi;

- powrót do wsi tętniącej własnym życiem, a nie będącej tylko sypialnią dla osób pracujących w Warszawie - częstsze wspólne spotkania na wzór tych organizowanych przez Sąsiadów z Lipkowa na placu zabaw;

- lobbowanie za realizacją oświetlenia we wsi Koczargi Stare w części sąsiadującej z miejscowością Zalesie, w ciągach ulic poprzecznych do ulicy Klonowej;

- skierowanie wsi ku Parkowi Narodowemu – po to został on utworzony, aby był obiektem turystyki i rekreacji, a na terenie naszych wsi nie ma żadnego obiektu umożliwiającego turystom poznawanie walorów naszego Zielonego Sąsiada – od parkingu dla turystów poczynając, na wspieraniu indywidualnych i lokalnych inicjatyw w formie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i lokali gastronomicznych kończąc. Całą „śmietankę” turystyczną spija Truskaw ze swoją polaną i pętlą autobusową, a przecież nasza lokalizacja nie jest gorsza;

- ustalenie warunków technicznych i prawnych oraz zaangażowanie się przy przebudowie ulicy Bugaj i dalej Żyznej, wspólnie z ościenną gminą Ożarów Mazowiecki – aktywacja najkrótszej drogi do Ożarowa Mazowieckiego – siedziby władz naszego powiatu;

- poddanie pod prace Rady Gminy oraz odpowiednich komisji rewizji oceny możliwości i zainteresowania mieszkańców budową kanalizacji w Koczargach Nowych;Dla Gminy Stare Babice:

- działania powodujące jasne i wiarygodne funkcjonowanie spółek i stowarzyszeń z kapitałem gminnym;

- integracja komunikacyjna z gminami ościennymi ułatwiająca życie mieszkańców terenów granicznych naszej gminy (Izabelin, Leszno, Ożarów Mazowiecki);

- udział w pracach zmierzających do uruchomienia regularnego i częstego połączenia komunikacyjnego poszczególnych miejscowości oraz gmin ościennych z siedzibą naszego powiatu w Ożarowie Mazowieckim, który to przejął znaczną część obowiązków gminnych w zakresie gospodarki przestrzennej jak i spraw komunikacyjnych.

Autobus w Ożarowie Mazowieckim powinien zatrzymywać się nie tylko przy siedzibie Władz Powiatu, ale i stacji kolejowej Ożarów Mazowiecki i byłby skomunikowany z pociągami uruchamianymi przez lokalnych przewoźników kolejowych. Rozmowy z tymi przewoźnikami na temat zwiększenia częstotliwości istniejących, ewentualnie dodanie nowych połączeń do i z Centrum Warszawy z wykorzystaniem stacji Ożarów Mazowiecki.

Dzięki temu stworzona zostanie alternatywa dla połączenia autobusowego z ul Warszawską, która po otwarciu drogi S8 na rogatkach Warszawy stanie się jeszcze bardziej obciążona.Zapraszam na WYBORY! Wspólnie wiele możemy zmienić!