Wybór opowiadań Borowskiego streszczenie

Katalog znalezionych fraz

italianka21

Proszę o sprawdzenie i pomoc...
Plan prezentacji

Temat: Rola prawdy i kłamstwa w życiu człowieka. Rozważ problem analizując
postawy wybranych bohaterów literackich.

I. Literatura podmiotu:
1.Borowski,Tadeusz. Proszę państwa do gazu,[w:] Wybór opowiadań. Warszawa:
Wydawnictwo Kama,1994.ISBN 83-86235-91-8.
2.Ibsen,Henryk. Dzika kaczka. Wrocław: Wydawnictwo Siedmiogród,1999.
ISBN 83-7162-530-8.
3.Mickiewicz,Adam. Konrad Wallenrod,[w:] Powieści poetyckie. Warszawa:
Czytelnik,
1982.ISBN 83-07-00485-3.
4.Prus,Bolesław. Kamizelka,[w:] Wybór nowel. Warszawa: Państwowy Instytut
Wydawniczy,1971.
5.Żeromski,Stefan. Doktor Piotr,[w:] Wybór opowiadań. Kraków: Wydawnictwo
GREG.
ISBN 83-87139-96-3.

II. Literatura przedmiotu:
1.Epoki literackie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski,2006.
ISBN 83-7250-181-5.
2.Anna Popławska. Wybór opowiadań. Stefan Żeromski. Opracowanie. Kraków:
Wydawnictwo GREG. ISBN 83-87139-96-3,s.10-16 [Doktor Piotr].
3.Makowski,Stanisław. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne,1997. ISBN 83-02-05733-9,s.154-157 [Konrad Wallenrod].
III.Ramowy plan wypowiedzi:
1. Teza: Ukazanie na podstawie bohaterów utworów różnych epok literackich
konsekwencji
prawdy i kłamstwa w życiu człowieka.
2. Kolejność prezentowanych treści:
a. "Proszę państwa do gazu":
- krótkie streszczenie
- kłamstwo jako ludzki odruch w tragicznych momentach
b. "Dzika kaczka":
- krótkie streszczenie
- zagadnienie bezwzględnej prawdy i usprawiedliwionego kłamstwa
- kłamstwo sposobem na spokój codziennego życia
- prawda jako przyczyna dramatu rodziny Ekdalów
c. "Konrad Wallenrod":
- krótkie streszczenie
- wybór kłamstwa jako drogi życia
d. "Kamizelka":
- krótkie streszczenie
- motyw kłamstwa szlachetnego
- kłamstwo usprawiedliwione miłością
e. "Doktor Piotr":
- krótkie streszczenie
- kłamstwo Dominika Cedzyny w celu zdobycia pieniędzy na kształcenie syna
- fatalne skutki kłamstwa
3. Wnioski:
- kłamstwo często jako konieczność
-mógłby mi ktoś pomóc to poprawić i uzupełnić...?