Dowództwo Wojsk Lądowych adres

Katalog znalezionych fraz

italianka21

DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH
SZEFOSTWO TECHNIKI LĄDOWEJ
PRZECHOWYWANIE
UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO
ZASADY TYMCZASOWE
Warszawa, 1999

Znalazłem. Jak jest ktoś zainteresowany wersją @, proszę podać adres swojej skrzynki na priv. Wyślę.
ps. Tytuł zapisałem dużymi literami, jak w oryginale. To nie krzyk

Panowie przeczytałem wasze posty i tak się zastanawiam (jestem szer.zaw. od ponad roku,ogólnie mam 5 lat służby i trochę się naoglądałem),chcecie wymagać od nas czegoś czego sami nie robicie,szukacie pretekstów typu oddawanie honorów (sam oddaje,żeby mieć święty spokój i nie musieć słuchać uwag pod swoim adresem),a niech się każdy z Was panowie uderzy w pierś i powie,że zawsze oddaje honor starszemu stopniem,chcę zobaczyć ten las rąk
Następną sprawą są obowiązki,nie mogę tu pisać o wojskach lądowych,ale w MW,szczególnie na okrętach marynarze muszą się wywiązywać z obowiązków,bo inaczej nic by na okręcie nie było praktycznie zrobione i zarósłby syfem (może ktoś się oburzy,ale takie są realia),a poza tym jeśli nie zrobi swojej roboty to odrazu czy BO czy przełożony to zobaczy i wiadomo,może być nieprzyjemnie.W dużej mierze kadra podoficerska nie może się przestawić,że my szer.zaw. jesteśmy też żz Każdy ma swoje obowiązki i powinien się z nich wywiązywać Lecz często jest tak,że musimy zrobić swoje (za co oczywiście nie mam do nikogo pretensji tj.moja praca),ale i za właśnie podoficerów.Nikt od nich nie egzekwuje,że taki oto np pan bosman ma swój rejon i w czasie sprzątania ów pan bosman pije kawę,a szer.zaw. z jego działu robi za niego i co wtedy ma zrobić ten szer.zaw. Iść dalej i go zakablować,że nic nie robi,czy poprostu zrobić za niego,żeby póżniej go nie "prześladował" I takich przykładów z życia można mnożyć,ale nie o to chodzi.
Moim zdaniem mój korpus powinien być w pierwszej kolejności brany pod uwagę jeśli chodzi o SP,a nie cywil,ższ czy ndt.Nikt nam nie daje szansy rozwoju,człowiek się stara,robi co do niego należy,cały czas mając świadomość,że żadna nagroda go za to nie spotka (obojętnie czy to nagroda pieniężna,czy w postaci wniosku awansowego,czy wysłania na kurs do SP itd).Tak jak to zauważył Kszub74 moim zdaniem mój korpus zginie śmiercią naturalną,jeśli nasi zwierzchnicy nie zmienią podejścia do korpusu szer.zaw.,bo nie będzie już niedługo chętnych,żeby w nim służyć.Naokoło się słucha,na jednym dywizjonie naraz rzuca kwity 18-20 szer.zaw.,za nimi chodzi dowódca i prosi,żeby zostali bo są potrzebni,bo są zadania dla okrętu itd. tylko w imię czego mają Ci ludzie dalej służyć (niejednokrotnie doświadczeni żołnierze),w imię tego,że po dwóch kontraktach ktoś im powie do widzenia
Warto chyba te sprawy przemyśleć,chociaż decyzje podejmuje góra,może ktoś to przeczyta i się zastanowi po co wogóle stworzyli mój korpus,bo narazie wychodzi na to,że tylko po to,żeby mieć murzynów i im w odpowiednim momencie podziękować,oczywiście bez prawa do emerytury.

Pozdrawiam

Giżycko dn. 31.10.2008r.
OGŁOSZENIE
I. Adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3797
ul. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
II. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).
III. Sposób uzyskania specyfikacji:
formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest nieodpłatnie w:
- budynku Nr 3 pok. 06 ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko od godz. 8.00 do godz. 14.30,
- faksem /0-prefiks-87/ 429-42-23,
- telefonicznie /0-prefiks-87/ 429-43-22
- za pośrednictwem poczty.
- na stronie internetowej 15 BZ http://www.15bz.internetd...zamowienia.html
- na stronie Wojsk Lądowych http://przetarg.army.mil.pl/
IV. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do magazynu zamawiającego według załącznika nr 5 SIWZ. – Dwa zadania :
ZADANIE 1 – sprzęt informatyczny,
ZADANIE 2 – materiały eksploatacyjne.
Możliwość składania ofert częściowych.
V. Możliwość złożenia oferty wariantowej.
Nie .
VI. Wymagany termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania dostaw od podpisania umowy do dnia 30.11.2008 r.
VII. Warunki wymagane od dostawców :
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy:
1. Spełniają warunki określone specyfikacją.
2. Złożyli wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty określone w pkt 5 specyfikacji.
3. Posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji zamówień
VIII Wadium
Nie
IX. Kryteria oceny ofert:
- wartość z VAT (brutto) - 100 %
X. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3797
ul. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
(budynek sztabowy, pok. 111) do dnia 12.11.2008 r. do godziny 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2008 r. o godzinie 1230
Dodatkowe informacje na temat niniejszego przetargu dostępne są pod numerami telefonów:
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia -/0-prefiks-87/ 429 42 90
429 48 70
429 45 90
- sprawy formalne -/0-prefiks-87/ 429-43-22

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3797

gen. bryg. Zbigniew SMOK
K.T. /335-322/

Giżycko dn. 10..07.2008r.
OGŁOSZENIE

I. Adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3797
ul. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
II. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).
III. Sposób uzyskania specyfikacji:
formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest nieodpłatnie w:
- budynku sztabowym pok. 06 ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko od godz. 8.00 do godz. 14.30,
- faksem /0-prefiks-87/ 429-42-23,
- telefonicznie /0-prefiks-87/ 429-43-22
- za pośrednictwem poczty.
- na stronie internetowej 15 BZ http://www.15bz.internetd...zamowienia.html
- na stronie internetowej Wojsk Lądowych http://przetarg.army.mil.pl/
IV. Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu sportowego i gier do magazynu zamawiającego według załącznika nr 5 SIWZ – dwa zadania:
Zadanie 1 – sprzęt sportowy
Zadanie 2 – gry.
Możliwość składania ofert częściowych.
V. Możliwość złożenia oferty wariantowej.
Nie .
VI. Wymagany termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania dostaw od podpisania umowy. do dnia 30.11.2008 r.
VII. Warunki wymagane od dostawców :
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy:
1. Spełniają warunki określone specyfikacją.
2. Złożyli wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty określone w pkt 5 specyfikacji.
3. Posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji zamówień
VIII Wadium
Nie
IX. Kryteria oceny ofert:
- wartość z VAT (brutto) - 100 %
X. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3797
ul. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
(budynek sztabowy, pok. 111) do dnia 22.07.2008 r. do godziny 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2008 r. o godzinie 1230
Dodatkowe informacje na temat niniejszego przetargu dostępne są pod numerami telefonów:
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia -/0-prefiks-87/ 429 43 33
429 45 90
- sprawy formalne -/0-prefiks-87/ 429-43-22

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3797

wz. płk Henryk SIEMION
K.T. /335-322/

10 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Oleśnicy ul. Wileńska nr 14

OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
USŁUGĘ REMONTU KONSERWACYJNEGO I BIEŻĄCEGO POJAZDÓW SPECJALNYCH NA PODWOZIU STAR 944 I STAR 744

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO


1.Termin realizacji do dnia 30.06.2007r.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego przy ul. Wileńskiej 14, w kancelarii jawnej pok. nr 110 w bud. nr 1 w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00. lub pocztą elektroniczną.
Drogą elektroniczną SIWZ można pobrać na stronie internetowej Dowództwa Wojsk Lądowych www.army.mil.pl. Informację o pobraniu SIWZ drogą elektroniczną, należy przekazać faksem na nr 071 7665600 podając następujące dane: nazwę firmy z adresem; imię i nazwisko oraz nr tel. (fax), adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawach związanych z postępowaniem, fax proszę zaadresować "Do Komisji Przetargowej".
W przypadku niepodania powyższych danych o pobierającym SIWZ, nie będziemy mogli powiadomić Państwa o ewentualnych wyjaśnieniach do zapytań w sprawie SIWZ i protestach do postępowania.
4.Przedmiotem postępowania jest usługa remontu konserwacyjnego i bieżącego pojazdów specjalnych na podwoziu STAR 944 i STAR 744 zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
6.Ofertę należy złożyć w kancelarii jawnej w siedzibie zamawiającego.
7.1.Termin składania ofert upływa: w dniu 18.04.2007r. godz. 10.00.
7.2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali odwiedzin w budynku biura przepustek w dniu 18.04.2006r. godz. 11.00.
8.Kryteria wyboru ofert: cena - 100%
9.Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami w sprawach:
-przedmiotu postępowania P. Edward Oracz tel. 602600632
-formalno prawnych P. Jerzy Japa tel. 071 7665244
-formalno prawnych P. Joanna Szul-Knapek tel. 071 7665519
w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00
10.Czas związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia 18.04.2007r. zgodnie z art.85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
11.Zamawiający nie wymaga składania wadium.
12.Zgodnie z art. 27 ust. 1 jako formę komunikowania wybieramy fax.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.