Stowarzyszenie Brokerów

Katalog znalezionych fraz

Blog zbuntowana

Temat: TOPR nadal będzie ratował za darmo
...Jan Krzysztof. Według ratownika większość z 2 tysięcy akcji, w których uczestniczył TOPR w 2008 r., to wyjazdy do wypadków zawinionych przez turystów. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w większości krajów Unii Europejskiej. "Ich władze dawno wyszły z założenia, że podatnicy nie powinni ponosić kosztów akcji ratunkowych, które są konsekwencją nieodpowiedzialności ludzi" - mówi Jacek Kliszcz, prezes Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Aby nie pokrywać kosztów akcji, które mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych, będzie można wykupić specjalne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dostępne na rynku polisy kosztują 30 - 50 zł za siedmiodniowy pobyt w górach całej Europy. Jednak według przedstawicieli branży ubezpieczeniowej oferta obejmująca Polskę powinna być...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=6916